Matična služba za narodne i školske knjižnice u Zadarskoj županiji

Početna strana » Matična služba za narodne i školske knjižnice u Zadarskoj županiji

Gradska knjižnica Zadar od 1995. godine ima status  matične knjižnice za narodne i školske knjižnice u Zadarskoj županiji.  Prema obvezama  koje iz toga proizlaze, a propisane su Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001), temeljni poslovi i zadaci Matične službe Gradske knjižnice Zadar su:

  • stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica
  • praćenje rada narodnih i školskih knjižnica, proučavanje njihovog stanja i potreba
  • savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih i drugih stručnih problema
  • poticanje stručnog usavršavanja knjižničnog osoblja
  • izgradnja jedinstvene mreže knjižnica na području Županije, poticanje osnivanja novih knjižnica.