Godišnje izvješće (Gradska knjižnica Zadar)
ISSN: 2459-8216 (Online)
 
Gradska knjižnica Zadar 
ISSN: 2459-6051 (Tisak)
 
Izdavač: Gradska knjižnica Zadar, Zadar 
Za izdavača: Doroteja Kamber-Kontić 
Urednik: Mladen Masar 
Fotografije: Arhiva Gradske knjižnice Zadar