Donosimo odgovore na najčešća pitanja korisnika o klubovima čitatelja:

Što je čitateljski klub?
Čitateljski klub je grupa ljudi (najčešće od šest do dvanaest članova) koja se sastaje kako bi razgovarala o pročitanoj knjizi.

Tko vodi čitateljski klub?
Klubom moderira voditelj kluba, a najčešće su to knjižničari, profesori, studenti…

Koliko se često sastaje čitateljski klub?
Grupe se najčešće sastaju jednom mjesečno, a druženje traje od jednog do dva sata.

Kako se odabiru knjige koje će se čitati u klubu?
Ovisno o tome kako se grupa dogovori. Ponekad knjigu odabire voditelj kluba, ponekad voditelj predlaže više naslova pa članovi zajednički odabiru jednu od ponuđenih knjiga, a ponekad se svi članovi kluba uključe u predlaganje naslova. 

Kako izgleda druženje čitateljskog kluba?
Razgovor o pročitanim knjigama nije formalan, razgovara se o sadržaju i dojmovima koji se u čitatelju pobuđuju. Svačije mišljenje se poštuje, a razgovor je spontan i često asocijativan.

 

Evo nekoliko razloga za uključenje u neki od čitateljskih klubova GKZD:

 • ugodno i korisno provedeno slobodno vrijeme
 • razmjenjivanje dojmova o pročitanom
 • uvažavanje tuđeg mišljenja
 • vježbanje argumentiranog raspravljanja
 • upoznavanje novih ljudi sličnih sklonosti
 • stjecanje novih prijatelja
 • bogaćenje svog rječnika
 • obnavljanje navike čitanja

 

Pravila ponašanja u čitateljskim klubovima GKZD:

 • različita su mišljenja dopuštena i poželjna
 • uvažavanje voditelja, moderatora i svih članova kluba
 • svi se pridržavaju zadane teme
 • svi imaju jednako pravo na sudjelovanje u raspravi