Cijene upisa
VRSTA KORISNIKA UPIS OBNOVA POTREBNI DOKUMENTI
odrasli 100 HRK / 13,27 EUR 80 HRK / 10,62 EUR osobna iskaznica 
učenici, studenti, djeca 80 HRK / 10,62 EUR 70 HRK / 9,29 EUR osobna iskaznica
umirovljenici 80 HRK / 10,62 EUR 60 HRK / 7,96 EUR odrezak zadnje mirovine
nezaposleni 60 HRK / 7,96 EUR 50 HRK / 6,64 EUR potvrda o nezaposlenosti 
osobe s invaliditetom 60 HRK / 7,96 EUR 50 HRK / 6,64 EUR potvrda o invaliditetu
obitelj (po članu) 60 HRK / 7,96 EUR 50 HRK / 6,64 EUR dokaz o istoj adresi stanovanja
upis do 2 mjeseca 30 HRK / 3,98 EUR 30 HRK / 3,98 EUR dokument s fotografijom 
članstvo na dar 80 HRK / 10,62 EUR 80 HRK / 10,62 EUR dokument s fotografijom 
djeca do 1 godine (bebe) besplatno    

 

Cijene ostalih usluga i zakasnina od 1.1.2023. 

međuknjižnična posudba troškovi poštarine
zakasnina za bilo koji medij (knjige, diskovi...)  0,60 HRK / 0,08 EUR po danu kašnjenja
rezervacija građe 5 HRK / 0,66 EUR
nova iskaznica 20 HRK / 2,55 EUR
oštećeni bar-kod 10 HRK / 1,33 EUR
fotokopiranje (A4)* 0,60 HRK / 0,08 EUR (max. 20 str.)
skeniranje (A4)* 5 HRK / 0,66 EUR (max. 5 str.)

*Napomena: fotokopiranje i skeniranje moguće je isključivo iz fonda Knjižnice i vrši se u Čitaonici tiska

Usluge Knjižnice koriste se uz predočenje članske iskaznice. Usluge se mogu plaćati karticama u Središnjoj knjižnici i ograncima Bili brig i "Aleksandar Stipčević" - Arbanasi.