02.10.-02.11.2013. / Dioptrija opet čita / Dioptrija Read

Početna strana » 02.10.-02.11.2013. / Dioptrija opet čita / Dioptrija Read

 Klub čitatelja Dioptrija ponovno čita e-knjige na iPad uređajima (voditeljica Iva Pejković)

 Members of the Dioptrija Book Clubs read e-books on the iPads again (Head Iva Pejkovic)

Kategorija događanja: