Na 12. međunarodnom stručnom skupu „Knjižnica – središte znanja i zabave“ koji je održan u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu (Tema skupa: „Multimedijalne zbirke i digitalna budućnost knjižnica“) voditelj Mediateke i Američkog kutka Zadar Milko Belevski održao je izlaganje na temu „Mediateka Gradske knjižnice Zadar – multimedijalne zbirke, tehnologija i usluge“ (izgradnja zbirki, nabava novih tehnologija, razvoj novih usluga, programa i projekata, uloga Američkog kutka Zadar, međuinstitucionalna i međukulturalna suradnja). Organizatori skupa su:  Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu i Gradska knjižnica „Mirana Jarca“ u Novom Mestu, Slovenija.

 At the 12th international conference "Library - the center of knowledge and entertainment," which was held in the City Library "Ivan Goran Kovacic" in Karlovac (Theme of the meeting: "Multimedia Collections and the Digital Library of the Future") leader MediaTek and American Corner Zadar Milko Belevski held presentation entitled "Mediatheque Zadar City library - multimedia collections, technologies and services" (building collections, acquisition of new technologies, development of new services, programs and projects, the role of the American corner Zadar, inter-institutional and cross-cultural cooperation). Organizers of the event are: Public Library "Ivan Goran Kovacic" in Karlovac and Public Library "Miran Jarc" in Novo Mesto, Slovenia.

Kategorija događanja: