Melisa Lewis (USA, Director of Library Services, Huachuca City Public Library, Arizona)  - predavanje i radionica za koordinatore Američkih kutakta u hravtskoj (Zadar, Zagreb, Osijek, Vukovr, Rijeka)

 Melisa Lewis (USA, Director of Library Services, Huachuca City Public Library, Arizona)  - lecture and workshop for Croatian American Croner Coordinators (Zadar, Zagreb, Osijek, Vukovr, Rijeka

Kategorija događanja: