Konferencija Američkih kutaka u Hrvatskoj održana je u Gradskoj knjižnici Rijeka u ogranku Trsat. Sudjelovali su ravnatelji knjižnica i koordinatori Američkih kutaka iz Rijeke, Zagreba, Zadra, Osijeka i Vukovara, te korodinatori Američkog kutka iz Skopja (Makedonija) te predstavnice Američkog veleposlanstva u Zagrebu: Victoria Taylor (zamjenica veleposlanika) Wylita Bell (Odnosi s javnošću) i Marija Cvetnić Kopljar (Odnosi s javnošću).

Teme programa:
• prezentacija programa Američkih kutaka u Hrvatskoj (Zadar, Zagreb, Rijeka, Osijek, Vukovar), 
• Američki prioriteti vanjske politike u Republici Hrvatskoj,  
• izlaganje i rasprava i na temu strategija narodnih knjižnica u kojima se nalaze Američki kutci u Hrvatskoj, 
• razmjena iskustava i razvoj suradnje među Američkim kutcima u Hrvatskoj,
• financiranje, potpora Američkog veleposlanstva u Zagrebu Američkim kutcima u 2019. i 2020. godini. 
Također, organiziran je posjet budućoj Gradskoj knjižnici i kompleksu Benčić  te "Peek and Poke computer museum in Rijeka".

 The American Corners Conference in Croatia was held at the Rijeka City Library in the Trsat Branch from 11.9.2019 to 13.9.2019. Library directors and coordinators of American Corner from Rijeka, Zagreb, Zadar, Osijek and Vukovar, as well as coordinators of American Corner from Skopje (Macedonia) and representatives of the American Embassy in Zagreb, participated: Victoria Taylor (Deputy Ambassador) Wylita Bell (Public Relations) and Marija Cvetnic Kopljar ​​(Public Relations).

Kategorija događanja: