iPad foto radionica za djecu u Ogranku Bili brig (Lucija Juravić) – digitalna fotografija i osnove obrade...

 iPad Photo Workshop for children in Branch Library Bili brig by Lucija Juravic - digital photography and the basics of processing...

Kategorija događanja: