Znanje iz prirode: Što možemo naučiti iz 3.8 milijardi godina postojanja života?

U sklopu tribine Morski utorak, posredstvom Američkog kutka Gradske knjižnice Zadar, gostovala je dr. Anamarija Frankić (SAD, University of Massachusetts Boston). U svom radu (morska biologija, biomimikrija)  fokusira se na primjenu znanosti u priobalnim ekosustavima s ciljem održivog gospodarenja morskim resursima i očuvanja prirode. Na svom predavanju upoznala nas je s poukama koje čovjek može izvući iz prirode.

 Knowledge from nature: What can we learn from 3.8 billion years of existence of life? 

Zadar Public Library Tuesdays by the Sea hosted dr. Anamarija Frankic (University of Massachusetts Boston, USA), through American Corner Zadar. In her work (marine biology and biomimicry) Ana focuses on applying science to in coastal ecosystems with the goal of sustainable management of marine resources and the conservation of nature. In her lecture she introduced us to lessons which one can draw from nature.

Kategorija događanja: