Virtualna Zoom radionica medijske pismenosti koju je održao Petar Karabatić za koordinatore Američkih kutaka u Hrvatskoj (Zadar, Zagreb, Rijeka, Osijek, Vukovar).

 Media Literacy Program: virtual Zoom workshop by Petar Karabatić for Croatian American Corners coordinators.

Kategorija događanja: