Predavanje o Američkom kutku Zadar (misija, vizijai organizacija Američkog kutka, programi, aktivnosti, organizacija događanja. Međunarodna i međuinstitucionalna suradnja...) održao je voditelj kutka Milko Belevski za studente informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru

 American Corner Zadar lecture by Milko Belevski (mission, vision and organization of American Corner, programs, activities, organization of events, international and inter-institutional cooperation... ) for students on Department of Information Science, University of Zadar

Kategorija događanja: