Virtualno predstavljanje knjige "Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba" autora Emira Vajzovića, Maria Hiberta, Lejle Turčilo, Vuka Vučetića i Lamije Silajdžić. U razgovoru o knjizi sudjeluju suautori doc. dr. sc. Emir Vajzović i izv. prof. dr. sc. Mario Hibert te doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović u ulozi moderatorice.

 

 

 Virtual book promotion for librarian students 

Kategorija događanja: