U Ogranku Grad održana je radionica „Božićni Generator - 3D printer”. Saznali smo kako radi 3D printer i kako se može iskoristiti za izradu božićnih ukrasa. Radionicu je organizirao Ogranak Grad i Američki kutak Gradske knjižnice Zadar.

 The "Christmas Generator - 3D printer" workshop in the branch library Grad. We learned how 3D printer works and how it can be used to make Christmas decorations.

Kategorija događanja: