Bernsteinova predavanja održana na Harvardu u jesen 1973. godine, pod zajedničkim naslovom "Pitanje bez odgovora", pokrivala su puno terena, dotičući se poezije, lingvistike, filozofije i fizike. Ali fokus se neizbježno vraća na glazbu - na to kako glazba djeluje ili na njenu gramatiku. Predavanja traju preko 11 sati. Smatraju se remek-djelima, lijepim primjerima kako složeni materijal učiniti dostupnim. I u cijelosti su dostupni na YouTubeu. Prvo predavanje (o glazbenoj fonologiji) možete pogledati gore, a preostalih pet predavanja pronaći ćete u nastavku.

 Delivered in the fall of 1973 and collectively titled "The Unanswered Question," Bernstein's lectures covered a lot of terrain, touching on poetry, linguistics, philosophy and physics. But the focus inevitably comes back to music -- to how music works, or to the underlying grammar of music. The lectures run over 11 hours at Harvard. They're considered masterpieces, beautiful examples of how to make complicated material accessible. And they're available in full on YouTube. You can watch the first lecture (on Musical Phonology) above, and find the remaining five lectures below.

Kategorija događanja: