Hana (Hannah) je ime koje je zastupljeno kod mnogih naroda, a osobito je prisutno u europskom podneblju. U kršćanskoj i židovskoj tradiciji ime znači milost i povezuje se s  Božjom milošću. Češka spisateljica Alena Mornštajnova nazvala je roman o židovskoj obitelji u drugom svjetskom ratu Hana. Hana je njezina teta koja je jedan od glavnih likova ove romansirane, istinite priče. Prijevod  imena Hana, znakovit je  u shvaćanju romana. Je li Božja milost bila presudna za Hanino preživljavanje svih strahota nacizma i Trećeg Reicha, ili je to sfera nerazumijevanja Božjih puteva, jer preživljavanje nosi teret boli i sjećanja.