Ako ste kod samog naslova zastali i prisjetili se nejasnih definicija i još manje jasnih formula iz školskih dana, možete slobodno odahnuti i nastaviti čitati. U cijeloj knjizi naići ćete na jednu jedinu formulu, ali i na brojne jednostavne i jasne crteže te na još jasnija objašnjenja. Talijanski fizičar Carlo Rovelli u sedam nam poglavlja pisanih razumljivim jezikom daje prikaz aspekata revolucije fizike 20. stoljeća. Sve lekcije odnose se na definiranje svemira. Prva lekcija objašnjava Einsteinovu opću teoriju relativnosti kojom se prostor definira kao gravitacijsko polje. Druga lekcija objašnjava nam zakonitosti kvantne mehanike. U trećoj lekciji prikazana nam je građa cjelokupnog svemira, a u četvrtoj se daje prikaz elementarnih čestica od kojih je sve nastalo. U petoj lekciji autor govori o pokušajima znanstvenika da povežu prve dvije teorije u zajedničku jednadžbu. Šestom lekcijom jednostavno je objašnjena vjerojatnost, toplina i vrijeme, a sedmom se lekcijom na posebno poetski način pokušalo definirati čovjeka i njegovo mjesto te uloga u svemiru.

Priredila Lucija Perović (2. kolovoza 2021.)

Naslovnica
Priredio/la: