Organizator: 
Libertin Naklada
Lokacija: 
MMD
datum/vrijeme: 
Četvrtak, Studeni 8, 2018 - 18:00 to 19:30

Na promociji knjige autora mr.sc.  Šime Pavlovića govorit će:

 

izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost s uvodnom temom: Prevencija proliferacije oružja za masovno uništenje kao financijskopravna komponenta prevencije pranja novca i financiranja terorizma,

 

Damir Kos, mag. iur, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske s uvodnom temom: Kaznenopravni aspekt pranja novca i financiranja terorizma,

 

dr. sc. Željko Mršić, profesor visoke škole, Visoka policijska škola s uvodnom temom: Zatvoreni krug kriminala i “prljavog novca” u odnosu na naznake optimizma u borbi protiv toga zla,

 

mr. sc. Šime Pavlović s uvodnom temom: Uloga odvjetnika u postupku pranja novca.

org. Libertin Naklada