Pogodi pravi koš

Početna strana » Pogodi pravi koš

kategorija:

Organizator: 
Grad Zadar
Lokacija: 
Ogranak Arbanasi
datum/vrijeme: 
Ponedjeljak, Prosinac 2, 2019 - 08:30 to 10:00
Kreativna radionica u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra.
Program je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.