Klub čitatelja za mlade Ogranka Bili brig

Početna strana » Klub čitatelja za mlade Ogranka Bili brig

Članovi Kluba čitatelja za mlade u našem Ogranku na Bilom brigu čitali su roman o jednom maturalcu,  22. rujna autora Predraga Raosa. Zašto ne bi i ti?!wink