Tomislav Vladović – Relja rođen je 21. travnja 1931. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Studij medicine završio na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Zagrebu. Po završenom liječničkom stažu primljen je kao profesor na Medicinski fakultet te radi u Kliničkom bolničkom centru „Rebro“ - Zagreb. Godine 1971. kao jedan od osnivača, odlazi na Odjel torakalne kirurgije - danas Klinika za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“ – KBC Zagreb. Specijalist je opće i torakalne kirurgije. Umirovljen je 1997. godine kao redoviti sveučilišni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju „Jordanovac“.

 

Slikarstvom se počeo baviti još za studentskih dana, a skulpturom prije tridesetak godina. Likovno se obrazovao u  Centru za likovni odgoj Grada Zagreba u klasi slikara Zdenka Ricijaša, Vjere Lalin i prof. Nikole Koydla, te kipara Nikole Pečka. Član je Udruge likovnih umjetnika „Grupa '69“ i Likovnog udruženja liječnika Hrvatske. Počeo je izlagati osamdesetih godina prošlog stoljeća. Održao je 25 samostalnih izložbi, a sudjelovao je u preko 90 skupnih i aukcijskih izložbi te donirao stotinjak slika u dobrotvorne svrhe.

 

Iako nije rođen niti je ikad živio u Zadru, osjećao je želju dio svojih radova pokloniti Arbanasima, rodnom mjestu svoga oca.

 

Na fotogaleriji možete vidjeti slike i skulpture koje je darovao Zavičajnoj zbirci zadarskih Arbanasa u Gradskoj knjižnici Zadar, Ogranku Arbanasi.

Utorak, Listopad 2, 2012 - 00:00
Kategorija: 
Lokacija: