Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka

Početna strana » Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka

Dominikanac i povjesničar Stjepan Krasić, autor monografije o povijesti zadarskog Generalnog učilišta, počastio nas je svojim novim monumentalnim izdanjem pod naslovom Nastanak i razvoj školstva od antike do srednjega vijeka. Zahtjevna tema koja se odnosi na golemo područje i dugačko vremensko razdoblje.
Uz Uvod i Zaključak knjiga obuhvaća 16 poglavlja. Raspon se kreće od Grčke – kolijevke europske civilizacije, Rima – kulturnog baštinika, znanja kasne antike, kulture Irske i Velike Britanije, karolinške renesanse, otonskog razdoblja, arapske kulture, preporoda XII. i XIII. st., prvih medicinskih škola (Salerno i Montpellier) i procvata pravne znanosti. Obuhvaćene su i samostanske i katedralne škole, s posebnim osvrtom na školu u Chartresu, pariške škole i nastanak sveučilišta, te kao završni odlomak - uloga knjige u prenošenju znanja.
Osobit je doprinos autora proučavanju srednjeg vijeka i njegovoj revalorizaciji. Upravo je to razdoblje sačuvalo dijelove antičke kulture od najezde barbara, a kao njegova konstanta može se istaknuti borba protiv neznanja.
Knjigu odlikuje pregledan i čitak stil. Tiskana je na kvalitetnom papiru, tvrdo ukoričena; obuhvaća 312 stranica i 164 ilustracije. Popraćena je bibliografskim bilješkama uz tekst, bibliografijom od 509 jedinica na kraju knjige i kazalima osobnih i geografskih imena.
O iznimnoj vrijednosti ovog priručnika govori i podatak da je u tijeku prevođenje na engleski i ruski jezik, a prof. A. Simonić u svojoj recenziji predložio ju je kao znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zadru. Osim toga, ovo štivo može poslužiti istraživačima raznog profila, za širu intelektualnu publiku, a u nekim područjima i za srednjoškolske potrebe.