Gospodin Conrad Turner, savjetnik za javne poslove pri Američkom veleposlanstvu u Zagrebu, susreo se sa tinejdžerima u Gradskoj knjižnici Zadar 19. listopada 2005. godine, a predavanje pod naslovom «Mediji u Hrvatskoj i Americi i akademska etika na hrvatskim i američkim sveučilištima» održao je 20. listopada. Organizatori ovog druženja su Gradska knjižnica Zadar, Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru i Američko veleposlanstvo u Zagrebu. Susret s mladima i studentima bilo je osmišljen kao razgovor i druženje. Neke od interesantnih tema o kojima se raspravljalo su: život i interesi mladih u SAD-u i Hrvatskoj, akademska etika i njeno značenje na hrvatskim sveučilištima, javni mediji u Hrvatskoj i u Sjedinjenim Američkim Državama i dr.

 On 15th of October 2005. Zadar City Library invited Mr Conrad Turner. counselor for Public Affairs at the US Embassy in Zagreb to meet with teenage users of the Library. The day after that, at the Zadar University, Mr Turner threw a lecture „Media in Croatia and United States and academic aethics at Croatian ad American universities.“ These two happenings were organized by Zadar City Library, Zadar University Department of Librarianship and US Embassy in Zagreb.The idea was to give our high-school and university students the opportunitiy to meet Mr Turner and exchange experiences. Topics discussed cover life and interests of young people in the USA and Croatia, academic aethics and its influence on the croatian universities, public media in Croatia and USA etc.

Kategorija događanja: