U Gradskoj knjižnici Zadar 08.04.2006. Irena Nežić prof. talijankog i španjolskog jezika i kulture održala je predavanje pod nazivom “Na granicama svjetova – Chicano kultura i književnost”. Na granici između indijanske kulture, španjolske tradicije i sjevernoameričkog modernizma nastala je Chicano književnost. Žarko obojena socijalnim, gospodarskim, militantnim, rasnim, spolnim i političkim bojama, isprepletena svakodnevnicom triju zemalja, dvije rase i dvije religije, Chicano kultura odolijeva vremenu i brani svoje mjesto na granicama iz kojih je izrasla. Zapravo postoji više od tisuću godina još od predkolumbovske Amerike...

 "On the borders of worlds – Chicano culture and literature","On April 8th 2006 at the Zadar City Library Irena Nezic, professor of Italian and Spanish language and culture, gave a lecture „On the borders of worlds – Chicano culture and literature“. On the borders of Indian culture, Spanish tradition and North American modernism the Chicano literature was born. Vividly coloured with social, economic, militant, racial,sexual and political colours, interwoven with the everyday life of the three countries, two races and two religions, the Chicano culture resists the time and defends its place on the borders it grew from. In fact, it exists for more than a thousands years, since the pre-Columbian America…

Kategorija događanja: