Djelatnica Ureda za javne poslove Američkog veleposlanstva iz američkog veleposlanstva u Tirani Stephanie Wickers i ravnatelj IRC u Tirani organizirali su posjet Američkom kutku u Zagrebu i Zadru. Novi Američki kutak u Vlori i koordinatorica Ljiljana Gjika rade na sakupljanju građe i organiziraju različite aktivnosti za korisnike. Susret s osobljem IRC Američkog veleposlanstva u Hrvatskoj i posjet Američkom kutku u Zagrebu predstavljaju vrijednu mogućnost za razmjenu ideja i praktično rješavanje glavnih problema nabave i klasifikacije. Posjet je bio od posebnog značaja za goste iz Albanije, budući da je središnja knjižnica za albansku manjinu smještena u Knjižnici Bogdan Ogrizović i predstavlja važan aspekt u hrvatskoj kulturnoj politici prema etničkim manjinama.

 The U.S. Embassy Public Affairs Officer Stephanie Wickers from the Ameican Embassy in Tirana and the Director of the IRC in Tirana organized a visit to the American Corners in Zagreb and Zadar. The new American Corner in Vlora and its coordinator Liljana Gjika work on the collection building and various activities for their users. Meeting with the IRC staff of the U.S. Embassy in Croatia and visiting the American Corner Zagreb was a valuable opportunity for the exchange of ideas and practical solutions to the main issues of acquisition and classification. The visit was of special interest to the Albanian guests as the Albanian Minority Central Library is located in the Bogdan Ogrizović Public Library, and it represents a very important aspect of the cultural policy in Croatia for ethnic minorities.

Kategorija događanja: