Pučko školstvo zadarskog kotara

Početna strana » Pučko školstvo zadarskog kotara

Šime Ljubičić, koji se u prethodnoj knjizi bavio poviješću ninskog školstva do 1920. godine, zemljopisno je proširio svoju temu u novoobjavljenoj monografiji Pučko školstvo zadarskog kotara od 1869. do 1920. godine. Prema navodu autora, kao glavni izvor mu je poslužila dokumentacija Kotarskog školskog vijeća Zadar (iz Državnog arhiva Zadar), te nepresušni izvor tekstova - Narodni list. Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja, od kojih prvo obrađuje pučko školstvo od 1869. do 1879. Kao početna je uzeta godina stupanja na snagu državnog školskog zakona, kojem je prethodilo uvođenje hrvatskog kao nastavnog jezika 1867. Drugo poglavlje obuhvaća slijedeće desetljeće s počecima organiziranog školstva, a u trećem se bilježi primjena naukovnih osnova do 1890. Specifičnostima kraja stoljeća bavi se četvrti dio, nakon kojeg je obrađeno razdoblje do prvog svjetskog rata, te pučko školstvo u prvom svjetskom ratu. Zadnje, sedmo poglavlje daje pregled školstva pod talijanskom okupacijom. Knjizi su priloženi statistički dodaci: imena učitelja i broj djece u pojedinim školama, pregled škola po godištima, podaci o službenom osnivanju redovnih škola, te popis kotarskih školskih nadzornika. Naglašeno je djelovanje pučkih škola u podizanju nacionalnog identiteta, ali i istaknuti razni problemi: od nepohađanja nastave do udžbenika, te otpuštanje velikog dijela hrvatskih učitelja u vrijeme talijanske okupacije. Također, bavi se položajem učitelja, knjižnica, higijenom u školi i sl. Temom o pučkom školstvu bavilo se malo autora, te je ovo najcjelovitije djelo takve vrste do sada, poučno i zanimljivo kako za struku, tako i za širi čitateljski krug.