Knjiga za lipanj Kluba čitatelja za djecu Arbanasi

Početna strana » Knjiga za lipanj Kluba čitatelja za djecu Arbanasi

Za sljedeći susret 05. lipnja odabrali smo niz priča o labudovima, miševima, divljim mačkama, ribama, pticama i dr. autora Vlatka Šarića pod naslovom Rogan.