Radionice su namijenjene svima koji žele naučiti više o zvuku, akustici i glazbenoj produkciji. Tri termina od po tri sata obuhvaćaju osnove fizike zvuka, akustike, principa ljudskog sluha, elektrotehnike i studijske opreme, kao i praktičnu primjenu naučenog uz korištenje DAW softvera. Radionice su održane  20. i 27. ožujka te 10. travnja 2021. Vodio ih je zadarski ton majstor Saša Miočić.

 

 The workshops by Crotian audio engineer Saša Miočić are intended for anyone who wants to learn more about sound, acoustics and music production. The three three-hour terms cover the basics of sound physics, acoustics, the principles of human hearing, electrical engineering and studio equipment, as well as the practical using DAW software.

Kategorija događanja: