prof. dr. sc. Vladimir Skračić: Toponomastička početnica - osnovni pojmovi i metoda terenskih istraživanja