Kviz znanja „American Life“ (voditelj Stjepan Segarić) za djecu iz kluba Svaštarnica u organizaciji Američkog kutka Gradske knjižnice Zadar

 Quiz "American Life" (leader Stjepan Segaric) in Svastarnica Club  organised by the American Corner Zadar City Library

Kategorija događanja: