Kviz znanja „American Life“ (voditelj Stjepan Segarić) u ogranaku Arbanasi - Djece u dobi od 13 i 14 godina provjerila su svoje znanje iz poznavanja američke opće kulture, povijesti, filmske i glazbene umjetnost u organizaciji Američkog kutka Gradske knjižnice Zadar...

 Quiz "American Life" (leader Stjepan Segaric) in a branch library Arbanasi - Competition of children between the ages of 13 and 14 in the general knowledge of American culture (history, film and music arts...) organized by the American Corner Zadar City Library

Kategorija događanja: