Diplomatske kronike strip je francuskih autora Abela Lanzaca i Christophea Blaina.

Radnja je smještena u kaotičan ured francuskog ministra vanjskih poslova Alexandrea Taillarda de Vormsa, čovjeka nepresušne energije, moćnog kolerika s jasnom (barem njemu) vizijom što treba napraviti, i proporcionalno obrnutom sposobnošću kako to reći i objasniti. Gaji veliku ljubav i sklonost prema apstraktnim mudrim mislima povijesnih filozofa, apstraktnim konceptima i pojmovima koje proizvoljno tumači kako mu odgovara u datoj situaciji, a posebno, iznad svega, voli govoriti.