Raspored posjeta stajalištima bibliobusa 1 od srpnja do rujna 2014. g.

Početna strana » Raspored posjeta stajalištima bibliobusa 1 od srpnja do rujna 2014. g.

Napomena: od 14. srpnja do 17. kolovoza bibliobus ne vozi! (osim u Vir, Privlaku i Nin). Zaduženu građu potrebno je vratiti ili produžiti prije isteka roka zaduženja na telefonski broj Središnje knjižnice; 023 301-103.


ponedjeljak:
18. kolovoza, 1., 15. i 29. rujna
Karin Gornji (kraj škole) 9:00 – 10:00
Kruševo (kraj škole) 11:00 – 12:00
Podgradina (kraj škole) 12:30 – 13:15
 
utorak:
1 srpnja., 19. kolovoza
Donji Srb (kraj pošte) 10:00 - 11:00
Maslenica (kraj diskonta) 12:30 - 14:00

 

2., 16. i 30. rujna
Donji Srb (kraj škole)  10:00 – 10:35, (kraj pošte) 10:40 - 11:00
Maslenica (kraj škole) 12:30 – 13:30, (kraj diskonta) 12:35 - 14:00 

 

srijeda:
2. srpnja, 20. kolovoza, 3. i 17. rujna
Kožino (kraj škole) 8:15 – 8:45
Petrčane (na rivi) 9:00 – 9:30
Privlaka (kraj škole) 9:45 – 11:00
Vir (kraj općine)11:15 – 12:15
Nin (kraj mosta) 12:30 – 14:00

 

petak: (Novo ljeti!)
11. i 25. srpnja, 8. kolovoza
• Nin (kraj mosta) 8:45 – 9:45
• Privlaka (kraj škole) 10:00 – 10:45
• Vir (kraj općine) 11:10 – 12:10

četvrtak:
3. srpnja, 21. kolovoza, 4. i 18.  rujna
Vrana (kraj škole) 9:00 – 10:00
Radošinovci (kraj igrališta) 10:30 – 11:00
Budak (ugibalište) 11:10 – 11:30
Stankovci (kraj škole) 12:00 – 13:15


petak:
4. srpnja, 22. kolovoza, 5. i 19. rujna
Galovac (kraj škole) 8:30 – 9:30
Prkos (kraj škole) 9:45 – 10:15
Smilčić (kraj škole) 10:30 – 11:30
Škabrnja (kraj općine) 12:00 – 13:15

 

 


ponedjeljak:
7. srpnja, 25. kolovoza
• Islam Latinski ( kraj škole ) 8:30 – 9:00
• Slivnica Donja (kraj škole)  9:15 – 9:45
• Slivnica Gornja (kraj škole) 10:00 – 10:30
• Posedarje (na rivi) 11:00 – 13:00

 

8. i 22. rujna
• Islam Latinski ( kraj škole ) 8:30 – 9:00
• Slivnica Donja (kraj škole)  9:15 – 9:45
• Slivnica Gornja (kraj škole) 10:00 – 10:30
• Posedarje (na rivi) 11:00 – 11:45, (kraj škole) 11:50 - 13:50


utorak:
8.srpnja, 26. kolovoza, 9. i 23. rujna                               
• Banjevci (kraj škole) 9:15 – 9:45
• Bila Vlaka (kod zoga) 10:30 – 10:45
• Vukšić (kraj škole) 11:00 – 11:45
• Zemunik Donji (kraj škole) 12:30 – 13:30, (kraj Doma) 13:35 – 14:00
 
srijeda:

9.srpnja, 27.kolovoza, 10. i 24.rujna
• Nadin (kraj škole) 8:30 – 9:00
• Raštević (kraj škole) 9:15 – 10:00
• Polača (kraj škole) 10:15 – 11:30
• Tinj (kraj škole) 12:00 – 12:30
• Gorica (kraj škole) 12:45 – 13:30
 
četvrtak:
10. srpnja, 28. kolovoza
• Suhovare (kraj škole) 8:30 – 9:00
• Starigrad Paklenica (na rivi) 10:00 - 12:00
• Seline (kraj crkve) 12:15 – 12:45
• Rovanjska (kraj dućana) 13:00 – 13:30

 

11. i 25. rujna
• Suhovare (kraj škole) 8:30 – 9:00
• Starigrad Paklenica (na rivi) 10:00 – 10:45, (kraj škole) 11:00 - 12:00
• Seline (kraj crkve) 12:15 – 12:45
• Rovanjska (kraj dućana) 13:00 – 13:30