Džin

Početna strana » Džin

Džin. Div? Ne, duh, natprirodno stvorenje nevidljivo ljudskom oku, barem po islamskom tumačenju pojma, a za nas je to u ovom slučaju jedino relevantno. Džin je strip kojeg je na naše tržište izbacila Fibra, koja time nastavlja svoju praksu objavljivanja kvalitetnih izdanja, dajući prednost naslovima velike umjetničke vrijednosti, a zapostavljajući one komercijalno isplativije.

Džin je strip u dvije knjige, prekrasno nacrtan, fantastično ispričan, mističan, tajanstven, zavodljiv… Otprilike kao i njegova glavna junakinja Jade, prekrasna, tajanstvena, fatalna, sultanova miljenica, utjelovljenje Džina. Na sultanovom dvoru u osvit Prvog svjetskog rata kad se traže saveznici za neizbježan sukob ona je moćno oružje, dok je u Africi ona okidač pobune afričkih plemena protiv tiranije bijelog čovjeka. Što je ustvari tema Džina? Moć žene? Kraj mistike sultanova dvora, magije Afrike, i početak vladavine znanosti i logike zapadnog čovjeka?

Vjerojatno sve to skupa. U Džinu slijedimo Jadeinu unuku koja prati put svoje bake od sultanovog harema do divljine Afrike, i na tom putu i sama postaje Džin. No, što je na kraju taj Džin, kakav je to duh? Pročitajte strip i saznajte.