David Walliams: Gospodin Gnjus

Početna strana » David Walliams: Gospodin Gnjus
Gospodin Gnjus
„Gospodin Gnjus je smrdio. Usto je i zaudarao. A ako nam pravopis dopušta reći da je bazdio, onda je i bazdio. Bio je najsmrdljiviji smrdljivi smrdljivac koji je ikada hodao kuglom zemaljskom.“ Ovo je priča o Gospodinu Gnjusu i najosamljenijoj djevojčici na svijetu.
Walliams je napisao još jedan humorističan roman koji vam garantira smijanje! 
 
Tekst preuzet s poleđine knjige.
 
Odabrala Emilija Pilipović Brković