Diplome za čitanje

Početna strana » Diplome za čitanje
Čitanje je vrlo kompleksna vještina koja se polako usvaja od najranije dobi i kao svaku vještinu djeca ju svladavaju drugačijim tempom i u drugoj dobi. Smatra se da bi na kraju trećeg razreda čitanje trebalo biti automatizirano i tečno, dakle djeca s navršenih 10 godina ne bi više trebala zapinjati u čitanju.
U projektu Mentori za čitanje volonteri-mentori su pomagali učenicima 2. i 3. razreda kod kojih je uočeno da imaju manje poteškoće s čitanjem. Nakon sedam mjeseci redovitog vježbanja, sva su djeca pokazala napredak i u brzini čitanja i u razumijevanju pročitanog. Roditelji također ističu kako im se znatno povećalo samopouzdanje pa aktivnije sudjeluju u nastavi. Novostečeno samopouzdanje dalo im je i snagu da u subotu izađu na pozornicu i pred okupljenim roditeljima i volonterima pročitaju kratke tekstove ili pjesme, a za svoj su trud dobili i diplome. To su: Anđelina Antićev, Stjepan Miškulin, Leon Galić, Kristian Baldoni, Ante Rudan, Rita Peša, Mara Andrović, Niko Špralja, Magdalena Matulić, 
Petra Habuš, Sara Lisica, Rebeka Kovačević, Dominik Mamić.
 
Volonteri, studenti završnih godina učiteljskog studija Sveučilišta u Zadru, ističu da im je sudjelovanje u projektu pružilo vrijedno iskustvo rada s djecom i stekli su znanja kako djeci pomoći kod učenja čitanja, na koji način ih pokrenuti i potaknuti. Vjeruju da će im to pomoći u budućem radu u školi. U projektu su volontirali: Anita Ivković, Matea Karadža, Marija Jurjević, Ana Marijanović, Marija Jurjević, Josipa Kavain, Gloria Kalac, Zrinka Dujić, Barbara Markovinović, Danka Korda, Daria Gavranić, Doris Erceg, Kristina Badžim, Dina Babić, Marina Benaković, Ana Ključe, Šime Škara.
 
Projekt je pokrenut na inicijativu Gradske knjižnice Zadar u suradnji s Hrvatskim logopedskim društvom - Podružnica Zadar, Društvom psihologa Zadar, Odjelom za izobrazbu učitelja Sveučilišta u Zadru čiji studenti volontiraju u projektu te OŠ Petar Preradović i OŠ Kruno Krstić čiji su učenici korisnici projekta. Provedbu je financijskom potporom omogućila OTP banka.