Dodjela nagrada naj-čitateljima 2015.

Početna strana » Dodjela nagrada naj-čitateljima 2015.

Fotografija s dodjela nagrada naj-čitateljima povodom Dana Gradske knjižnice Zadar. 

Najčitatelji Gradske knjižnice Zadar ove godine su: 

Odjel za odrasle
Marta Knežević
 
Obitelj Sabljo: Zvonimir, Mirna, Ema i Laura
 
Dječji odjel
Rahela Kevrić
 
Ogranak Arbanasi
Laura Lulić 
 
Ogranak Bili Brig
Maja Carić 
 
Ogranak Crno 
Rea Grgurović
 
Ogranak Ploča
Lana Marić
 
Mediateka
Nikola Ljubas
 
Bibliobus 1
Ankica Palavra 
 
Bibliobus 2
Magdalena Katuša 
 
Blogovi: 
 
za djecu od 8 do 12 godina
Lana Sremec
 
na blogu za tinejdžere
Lucija Ivanac 

Kategorija: