Dubravka Kisić & Antonija Mlikota: Zadar - poslijeratna urbanističko-arhitektonska obnova 1944.-1958.

Početna strana » Dubravka Kisić & Antonija Mlikota: Zadar - poslijeratna urbanističko-arhitektonska obnova 1944.-1958.

Zadar i njegova povijesna jezgra doživjeli su barbarskim savezničkim bombardiranjem 1944. g. sudbinu Dresdena. Obilježen stigmom fašističkog grada, više od desetljeća životario je pod ruševinama te je sve do zalaganja M. Krleže bio zaobilažen po pitanju državnog financiranja obnove i zaštite kulturnih spomenika. Probijajući povijesnu šutnju koju prati ova do sada neistražena tema, Državni arhiv u Zadru je 2017. g. izdao knjigu Zadar – poslijeratna urbanističko-arhitektonska obnova 1944.-1958. autorica mr. sc. Dubravke Kisić i dr. sc. Antonije Mlikote, čijem su objavljivanju prethodile dvije istoimene izložbe u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU u Zagrebu i Kneževoj palači u Zadru.

Publikacija je sastavljena od dviju velikih cjelina, tekstualne i slikovne. Prvu cjelinu čine znanstvene studije autorica izložbi D. Kisić Zadar i poslijeratna obnova u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata i A. Mlikote Između zamisli i provedbe : nastajanje novog grada u historijskom koordinantnom sustavu Zadra. Studije su precizno dokumentirani znanstveni radovi koji obnovu smještaju u njen povijesno-politički kontekst. One živopisno prikazuju odnos između stvarnog stanja na terenu, ideoloških zamisli novog društveno-političkog sustava i nastojanja stručne javnosti (urbanista, arhitekata, konzervatora i dr.) da se nove građevine planski uklope u povijesnu baštinu. Na brojnim mjestima autorice ističu kako se promjenom strukture stanovništva i pod utjecajem marksističke ideologije, tijekom raščišćavanja ruševina i nerijetko bespravne izgradnje novih zgrada često svjesno zaobilazilo konzultiranje sa strukom, čime su nepovratno izgubljeni brojni antički arheološki nalazi i kasniji bogati slojevi mediteranske kulturne povijesti Zadra. Studije također detaljno predstavljaju Idejni regulacijski plan Zadra arhitekta Brune Milića iz 1955. g., koji je isprva bio službeno pohvaljen, ali kojeg su zadarske gradske vlasti odbacile 1958. g.

Drugu cjelinu predstavljaju slikovni prilozi i dokumenti iz arhivskih izvora koji obuhvaćaju fotografije Zadra prije i neposredno nakon razaranja, preslike projektnih i natječajnih radova, fotografije realiziranih novogradnji na Poluotoku i dr. Ova publikacija predstavlja važan doprinos intrigantnoj i slabo poznatoj temi iz kompleksne povijesti Zadra u 20. stoljeću te će kao takvo biti zanimljivo štivo i čitateljstvu izvan stručnih krugova.

 

Priredila: Helena Novak Penga (12.04.2018.)