Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo

Početna strana » Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo

Vrijednu i zanimljivu monografiju Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo, arhitekta Zdravka Živkovića, objavila je Uprava za zaštitu kulturne baštine. To je svojevrsni nastavak prethodno izdane knjige Hrvatsko narodno graditeljstvo, upotpunjenog i proširenog sadržaja. Premda je od 90-ih objavljen znatan broj članaka i knjiga na temu narodnog graditeljstva, ovo je prva koja donosi njegov pregled na cijelom hrvatskom teritoriju.
Nastala je kao rezultat terenskog istraživanja koje se sustavno počelo provoditi 70-tih godina, čime je prikupljena ogromna dokumentacijska građa, iako tadašnje društveno ozračje nije bilo naklonjeno ovoj vrsti baštine. Ruralno se graditeljstvo nalazilo u zanemarenom položaju u odnosu na urbano.
Autor je ovu složenu građu podijelio u tri dijela. U prvom se bavi elementima koji čine temelj graditeljske strukture na svim zemljopisnim područjima (krovište, ognjište, dimnjak, bunar, sular, vrata i prozori …). U drugom donosi pregled graditeljske tradicije u svim hrvatskim regijama, a u trećem, najkraćem, daje pregled malih vjerskih građevina, mlinova i suhozidne gradnje.
U knjizi je dat približno jednak omjer tekstovne i slikovne građe, koju čine fotografije i tlocrti. Pristup problematici je uz arhitektonsko-konzervatorski, arheološki, etnološki i historiografski isprepleten osobnim kontaktom s objektima u nizu sela, s autentičnim doživljajem naselja i neposrednim, ljudskim kontaktom sa stanovnicima i korisnicima tih građevina. Istaknuto je kako „Autora veseli i to što se hrvatski seljak više ne srami svoje tradicije već je štoviše svjestan kako mu je stara vrijedna kuća potencijalni kapital.“ Na tom tragu spoznavanja i valoriziranja jednog dijela naše kulturne baštine, na kojoj je uočen proces iščezavanja, temelji se i ova monografija. Prikladna je za stručnjake i sve zaljubljenike ove vrste baštine.