Jagoda Truhelka - Tugomila

Početna strana » Jagoda Truhelka - Tugomila

Nakladnik Ognjište unutar svoje Knjižnice Mladi Pustolovi, objavljuje stare hit naslove za mlade. Tako je z 19. knjigu izabrana „Tugomila“. Truhelka je poznata kao feministkinja, koja je hrabro u svom vremenu progovarala o nejednakostima među spolovima. U njezinim romanima glavni lik je uvijek žena, koja je u naravi feministkinja te je uvijek intelektualno superiornija nad ostalima. Ovo joj je prvi roman koji govori o emancipaciji. Tema je još zanimljiva, a stil pisanja pronicljiv.

 

Priredila: Emilija Pilipović Brković (07. ožujka 2019.)