U nakladi Župe sv. Šime objavljena je knjiga Kronika Središnjega gradskog crkvenog zbora, Ante Ivića i priređivača članova Zbora. Obrađena su događanja vezana uz Zbor u razdoblju od njegovih početaka 1958. godine, te daljnjeg djelovanja, zaključno s 2010. godinom. Autor je Kroniku započeo voditi 70-ih godina, uvidjevši da evidencija o nastupima gotovo i ne postoji. Za prvih 20 godina poslužio se podacima iz Vjesnika Zadarske nadbiskupije. Najveći dio knjige čine zapisi o nastupima Zbora poredani kronološki, koji obuhvaćaju program, imena izvođača, te zanimljivosti vezane uz druženja, ozračje i sl. Knjizi je pridodan i popis dirigenata, orguljaša, popis repertoara od 14 misa i 55 skladbi, imena 186 članova Zbora od osnutka i 92 fotografije, među kojima i fotografije pjevača, te popis umrlih članova. Vrijednost ovog Zbora u području kulture i umjetnosti, kao i u očuvanju tradicijskog liturgijskog pjevanja prepoznata je u zadarskom okruženju, te je Zboru dodijeljena nagrada Grada Zadra 2012. godine.