Ogranak Ploča

Početna strana » Ogranak Ploča

Telefon: 023 342-199

Adresa: Grgura Barskog Zadranina 10

Radno vrijeme Ogranka Ploča

Ogranak Ploča počeo je s radom 2007. godine.  Fond ogranka Ploča sadrži literaturu za djecu, odrasle i priručnu zbirku. Na raspolaganju vam je i Čitaonica tiska s novinama i časopisima. Osim toga tu su:  

  • 2 računala za pristup internetu za korisnike
  • Igraonica: društvene igre za djecu 
  • Kreativne radionice održavamo utorkom i četvrtkom od 16,00-18,00 sati

Iskaznicom možete korisiti usluge i fond Središnje knjižnice i ogranaka Arbanasi, Bili brig i Crno.  

U Ogranku Ploča možete:

  • čitati dnevni, tjedni i mjesečni tisak,
  • posuđivati knjige (imamo svu noviju građu, beletristiku, popularno znanstvenu literaturu, 
  • znanstvenu, biografije…, zbirku literature za djecu (knjige i slikovnice)),
  • koristiti referentu zbirku,
  • fotokopirati.