Peter Terrin: Čuvar

Početna strana » Peter Terrin: Čuvar

U nizu kratkih poglavlja savršeno preciznim rečenicama Peter Terrin uvlači u svijet u kojem nema mjesta emocijama ni predahu, u svijetu uniformiranih gdje je dužnost jedina sveta i nepovrediva. Čuvar je roman u kojem su strahovi suvremenog svijeta ocrtani jednako suvereno kako je Kafka pisao o paranojama svog vremena.