Pogodi pravi koš

Početna strana » Pogodi pravi koš

kategorija:

Organizator: 
Grad Zadar
Lokacija: 
MMD
datum/vrijeme: 
Četvrtak, Prosinac 12, 2019 - 14:00 to 16:00

Kreativna radionica za djecu u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra.

Program je sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Nositelj projekta je Grad Zadar.