Prvi Mali Morski utorak u 2017. godini

Početna strana » Prvi Mali Morski utorak u 2017. godini

Održan je prvi Mali Morski utorak u 2017. godini kojeg su nam održale Melita Mokos sa Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru i Tina Nenadić i Marija Uhoda iz Društva istraživača mora 20000 milja. Učenici OŠ Šime Budinića tako su čuli o tome kakvi svi oblici života žive u plitkom pojasu do kojeg dopire sunčeva svjetlost, a kakvi u dubokim predjelima koji su u vječnoj tami. Potom smo slagali kolaž i pokazali što smo naučili. 

Organizator: 
Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Lokacija: 
Gradska knjižnica Zadar