Raznovrsnost morskih algi i otpad u moru

Početna strana » Raznovrsnost morskih algi i otpad u moru

Nekoliko fotografija s radionice za djecu koju je u našem stacionaru na otoku Silbi vodila mag. oecol. Andrea Blašković iz Društva istraživača mora - 20000 milja.