Dr. Slavko Perović, poznati zadarski liječnik, pedijatar, objavio je nedavno knjigu poezije, oplemenjenu njegovim umjetničkim fotografijama. U pogovoru se za ovog pjesnika-fotografa kaže da je svojom vjerodostojnom zavičajnom i humornom kičicom, po svemu sudeći i dioptrijom i nervom, najbliži uzorku minijaturna a ljupka, neodoljivo liričnog Gervaisa (J.Ricov), te da zauzima krupnu i jasno vidljivu poziciju u temeljima onoga što je literaturi poznato kao Zadarska škola fotografije (A.Seferović). Za ilustraciju pjesnikova stvaralaštva neka posluži stih njegove pjesme Vonji kamižele moje mladosti :  Puno vonja od lušije, od pišine, i friškine, od kvasine, govun dičine, suhe ribe i svake potribe...