Homo volans : rani hrvatski avijatičari

Početna strana » Homo volans : rani hrvatski avijatičari

U kratkom vremenu objavljena je, uz Dellavijinu, još jedna monografija na temu koja je do sad često bila zapostavljena. Radi se o drugom i dopunjenom izdanju knjige koja prelazi lokalno obilježje i obrađuje povijest hrvatskog zrakoplovstva od 1554.-1927., iz pera Zadranina Leonarda Eleršeka, magistra aeronautike i istaknutog istraživača hrvatske baštine zrakoplovstva.
Na tristotinjak stranica kronološki se nižu razni događaji iz povijesti ranog hrvatskog zrakoplovstva, obrađuju se prva znanstvena razmatranja problema čovječjeg leta, razvoj balonstva u svijetu i kod nas, kao i rađanje zrakoplovstva težeg od zraka. Obrađuje se i hrvatski doprinos aeronautici i vojnoj uporabi zrakoplova s naglaskom na 1. svj. rat i poratno razdoblje, te se afirmiraju hrvatski pioniri zrakoplovstva. Nemali broj iznešenih činjenica iz povijest tehnike kao i vojne povijesti do sad je bio malo poznat. Djelo je obogaćeno s više od tristo fotografija, grafika, povijesnih dokumenata.
Važan dio industrijske baštine je i baština transportnih sredstava, te baština zrakoplovstva koja je do sada bila zanemarena, pa je knjiga poticaj da se i ovaj dio predstavi javnosti, bolje vrednuje i sačuva od zaborava. Knjiga je ujedno vrijedno štivo za učenike i studente zrakoplovnih škola, kao i sve zaljubljenike ovog područja.

Naslovnica drugog izdanja Homo volansa Leonarda Eleršeka