Glagoljica u zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku

Početna strana » Glagoljica u zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku

Knjiga fra Petra Runje Glagoljica u zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku u izdanju Gradske knjižnice Zadar daje pregled do sada u cjelini neistražene povijesti zadarske nadbiskupije. O glagoljaštvu na području zadarske nadbiskupije autor govori kroz tri dijela knjige: I. Početci glagoljice na zadarskom prostoru do 1358., II. Doba procvata glagoljice od 1358. do 1409. i III. Zlatno doba glagoljice u Zadru do 1530. Radi preglednosti autor je podijelio srednjovjekovlje na pojedina razdoblja. U istraživanju se najviše služio izvornim arhivskim podacima Državnog arhiva Zadru. Prema njegovim riječima za razdoblje od kraja 9. do druge polovice 12. stoljeća nema nikakvih arhivskih podataka pa se uglavnom govori o vjerojatnostima i hipotezama. A uz to zadarska nadbiskupija je u različitim povijesnim razdobljima srednjeg vijeka obuhvaćala različito područje. Fra Petar Runje, svećenik, franjevac trećoredac, istražuje i piše o povijesnim temama. Do sada je objavio pet povijesnih knjiga i više stručnih članaka. Prema mišljenju prof. dr. Darka Žubrinića ova knjiga će dovesti do preokreta u gledanja zadarskih stručnjaka na ulogu glagoljske baštine u kulturnoj povijesti Zadra i zadarskog područja.