Dalmacija očima stranaca

Početna strana » Dalmacija očima stranaca

Knjiga o Dalmaciji nastala je iz pera akademika Sveina Monneslanda, profesora slavistike na Odjelu za europske jezike, književnost i područne studije Sveučilišta u Oslu, a naslovljena je Dalmacija očima stranaca. Autor je kao student i turistički vodič upoznao prirodne i kulturne znamenitosti ovog područja, koje su ga potaknule na istraživanje. Dugogodišnjim proučavanjem materijala u svjetskim arhivima i knjižnicama okupljena je impozantna građa od stotinjak autora koji govore o Dalmaciji, a sačinjavaju ih: arheolozi, putopisci, etnografi, slikari, prirodoslovci, graditelji, hodočasnici, pustolovi i ostali koji su je pohodili. Povijesni raspon je također obiman; kreće se od rane 1154. do 1925. godine, predstavljen kronološkim nizom.
Viđenja autora nerijetko su obojena subjektivnom notom, u skladu s duhom vremena i potrebama struke kojom su se bavili. Kao rezultat dobio se niz dragocjenih detalja koji slikovito oživljavaju iščezle ili izmijenjene urbane ambijente, egzotične nošnje i ljudske fizionomije, zanimljive običaje, planinske morlačke zakutke … Knjiga postaje svojevrsnim vremeplovom, koji se gleda i čita u dahu, od prve do posljednje stranice.
Na predstavljanju je istaknuto da se može ubrojiti u inovativni žanr, tzv. slika drugoga, budući da se Dalmacija prati očima drugih autora. Knjiga je dvojezična (englesko – hrvatska), i predstavlja doprinos boljem upoznavanju Dalmacije. U Predgovoru je Tonko Maroević istaknuo da …imamo dodatne argumente za neravnodušan odnos prema prostoru u kojem smo odnjihani, prema malom starinskom svijetu što smo ga naslijedili s obavezom da ga očuvamo i kao ravnopravan dio svjetske baštine.